New Circular Economy Business Model for More Sustainable Urban Construction

How is extraction of (critical) raw materials from urine connected with use of sewage sludge? / Kako sta povezani ekstrakcija (kritičnih) surovin iz urina in predelava odpadnega blata?

How is extraction of (critical) raw materials from urine connected with use of sewage sludge?  These are two »hot spots« in the chain of waste water treatment, which can significantly reduce costs, environmental and social impacts.

Kako sta povezani ekstrakcija (kritičnih) surovin iz urina in predelava odpadnega blata? Gre za dve točki v verigi komunalne vode, ki lahko ključno pripomoreta k nižjim stroškom in zmanjšanim okoljskim in družbenim odtisom.

On one hand, urine is excellent source of complete recovery of phosphorous, potassium, nitrogen and other nutrients for fertilisation of agricultural land while sewage sludge mixed with alkali hydraulic binder if appropriately compacted at the optimal moisture content can become excellent raw materials for construction.

More about cascade recycling can be found in https://www.mineral-revija.si/3868/Pridobivanje-visokovrednega-organskega?cctest&src=XNASLZAD.

Na eni strani verige je urin odličen vir fosforja, kalija, dušika in ostalih hranil za dognojevanje kmetijskih površin, na drugi strani pa je komunalno blato, ki ga zmešamo z alkalnim hidravličnim vezivom ob primerni gostoti in optimalni vlagi odličen material za gradnjo.

Več o zaporednem recikliranju si lahko preberete v https://www.mineral-revija.si/3868/Pridobivanje-visokovrednega-organskega?cctest&src=XNASLZAD.

Published
06/05/2020

Wednesday 06 May 2020